Idrottspsykologisk program

Detta program är en del av en examinationsuppgift i idrottspsykologi på GIH. Programmet är  gjort för MMA-klubben Berserk MMA och innehåller tre ljudfiler. Ljudfilerna är  del i ett större idrottspsykologiskt arbete på klubben. Men detta program kan även användas i andra idrottsgrenar.

Programmen görs i sex dagar, två gånger per ljudklipp, och avslutas med ett träningspass för att testa och fördjupa kunskapen.

Lycka till!