Om oss

FokusNu grundades 2015 med målet att sätta meditation i ett sammanhang i vardagen och på så sätt få energieffektiva och hållbara prestationer över tid.

Målsättningen är Du ska få praktiska och mentala verktyg som går att använda i olika sammanhang i ditt liv, oavsett kontext.

Omed Kakaways
Omed Kakaways
Omed är före detta polis, militär, elitidrottare och lärare och numera mindfulnessinstruktör och idrottspsykologisk rådgivare med inriktning prestation och stresshantering.
Fred Carlsson
Fred Carlsson
Fred är mindfulnessinstruktör och specialiserad på hållbara prestationer över tid. Han har tidigare jobbat inom finansvärlden och bott många år utomlands, bland annat i Singapore och Tokyo.

Vår vision

I  samhället har för första gången sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa gått om den fysiska. Vår vision är att ge så många människor som möjligt mentala verktyg för att kunna prestera hållbart och effektivt över tid; vare sig det är på arbetet, idrotten, fritiden eller i hemmet.  Vi vill att teknikerna ska vara enkla att ta till sig och att tillämpa och vara så pass stimulerande så att det inte blir ytterligare ett måste.

”Mental träning behövs både på kort och lång sikt. Att träna mentalt är en investering för framtiden, både i ditt yrke och ditt privatlivet.”

Mikael Lindholm/ Årets lärare 2016 på Södertörns högskola (Polisutbildningen)