För tävlingsidrottare

Detta program utformades under en längre satsning på mentala färdigheter för kampsportsklubben Berserk-MMA i Stockholm. Men det går givetvis att göra programmen för vilken annan idrottslig prestation  som du har framför dig.

Alla dagar görs helst två gånger efter varandra. Som exempel kan man göra pass ett måndag och tisdag osv. Men det är viktigt att göra passen och sedan trycktesta de mentala färdigheterna. Det kan till och med bli så att man vissa gånger blir något sämre för att man tänker på ytterligare ett moment, som nu är det mentala. Men ge det en chans sprecis som du gör med vilken annan färdighet som helst.

Lycka till!

Första övningen, förmågan att fokusera (två dagar)

Andra övningen, visualisering (två dagar)

Tredje övningen, avslappning (två dagar)