Idrottspsykologisk program

Detta program är gjort för kampsportsklubben Bersek MMAs tävlingssatsning och ljudfilerna är  del i ett större idrottspsykologiskt arbete på klubben.  Detta program kan med fördel användas till andra områden där prestationen har betydelse men hämmas av negativa känslor som oro, rädsla och ångest.

Vardera program körs i två dagar, sammanlagt sex dagar, och avslutas med ett tävlingsinriktad träningspass för att på så sätt mäta effekten av den mentala träningen.

Lycka till!

Övning 1, Fokusering (10 min, måndag-tisdag)

Övning 2, Visualisering (15 min, onsdag-torsdag)

Övning 3, Återhämtning (10 min, fredag-lördag)