Kroppsscanning

Denna veckas övningar bygger på tre  olika typer av kroppsscanningstekniker för att lära känna kroppens system och därmed kunna:  Återhämta sig mer effektivt och att ha verktyg att handskas med sina tankar och känslor på ett mer adekvat sätt i olika situationer.

Med förnimmelse menas allt du känner i kroppen. Det kan vara exempelvis vara smärta, välbehag eller njutning. Oftast agerar vi direkt på förnimmelserna, vi blir t.ex. arga på någon som skriker på oss av någon anledning. Men med denna typ av träning kan vi känna igen förnimmelserna av ilska (snabba hjärtslag, ökad andning,tryck över bröstet, spända muskler m.m). Skillnaden blir  att vi lär oss att observera ilskan och där med får en paus mellan tankar, känslor och handlingar. Vi tar kanske ett djupt andetag och agera därefter på adekvat sätt mot den arga personen. Det kan vara att vi lugnt och behärskat medlar och frågar varför vederbörande är arg, agerar  med krafttag om situationen kräver det eller alternativt går lugnt och behärskat från platsen. . Det är du själv som applicerar din mentala träning på olika situationer i din vardag, från smått till stort.

Lycka till!