Det är inte lätt att alltid hålla sinnet still under prestationer, speciellt inte när negativa tankar påverkar resultatet så pass mycket som skytte.

Poliser får varje år skjuta ett kompetensprov för att behålla sina vapen. Detta är oftast en  stressfylld prestation eftersom tankar och känslor, speciellt negativa, kan påverka utfallet i stor utsträckning.

Detta ljudklipp på på 20 min är skapad för poliser och polisstudenter. Det introducerar meditationens och visualiseringens grunder. Detta kan ge några verktyg för att hålla sinnet så pass stilla att de under provtillfället kan fokusera på skyttet istället för dialogerna som ofta utspelar sig i form av tankar och känslor.

Hoppas detta kan hjälpa dig framåt!