Tankar,känslor och etikettering

Denna sista vecka i grundprogrammet kommer vi identifiera om det är en tanke eller känsla som pockar på vår uppmärksamhet, därefter identifiera det som behagligt, obehagligt eller neutralt och slutligen vad det är för historia som gömmer sig bakom tanken eller känslan. Det kan i denna övning vara lätt att fastna i historien, det är inte meningen, utan du ska varsamt gå tillbaka till att fokusera på andetagen efter att du identifierat historien. Syftet med övningen är att bli medveten om hur hjärnan fungerar och inte dras med i historier som inte för oss framåt i livet.