Tankar och känslor, identifiering

Vi har tidigare vecka uppmärksammat om det var en tanke eller en känsla som gjorde att vi tappade fokus. Denna vecka kommer vi att lägga till ytterligare ett lager genom att också identifiera om tanken eller känslan var behaglig, obehaglig eller neutral. På detta sätt kan vi lättare få distans till våra tankar och känslor och på så sätt styra våra mentala energier på ett sätt som är konstruktiv och positiv istället för att de dränerar oss på energi.