Tankar,känslor och notering

Den här veckan kommer vi gå djupare in i tankarnas och känslornas värld. Precis som tidigare fokuserar du på andningen och sedan identifiera om det är en tanke eller känsla som pockar på din uppmärksamhet och återgår sedan till fokusera på andetagen. Detta är det första steget för att bli mer medveten om vårt inre tillstånd.