Visualisering

Vi visualiserar ständigt. Vi kommer att under denna vecka att förstärka den förmågan genom att du kommer att; lära dig visualisera miljön, använda samtliga sinnen, se dig själv lösa problem m.m. Visualisering är en av de delar som inom idrottspsykologin har visat ha mest effekt för både självförtroende, stressreglering och resultat. Vi kommer även att under programmets gång gå igenom vad man bör vara vaksam på när man visualiserar.

Dessa klipp är 15 min långa eftersom visualisering generellt tar lite tid att lära sig använda och behärska till sin fördel.

Lycka till!